فال حافظ

فال حافظ

شراب لعل کش و روي مه جبينان بين
به زير دلق ملمع کمندها دارند
به خرمن دو جهان سر فرو نمي آرند
بهاي نيم کرشمه هزار جان طلبند
حقوق صحبت ما را به باد داد و برفت
اسير عشق شدن چاره خلاص من است
کدورت از دل حافظ ببرد صحبت دوست
خلاف مذهب آنان جمال اينان بين
درازدستي اين کوته آستينان بين
دماغ و کبر گدايان و خوشه چينان بين
نياز اهل دل و ناز نازنينان بين
وفاي صحبت ياران و همنشينان بين
ضمير عاقبت انديش پيش بينان بين
صفاي همت پاکان و پاکدينان بين

تعبیر فال : دروغ و ریا آفت و بلای راه عشق است. اگر واقعاً به هدف و مقصود خود ایمان داری صداقت و درستی خود را آشکار کن. از متکبران و خودپسندان دوری کن و از دوستی با آنان منصرف شو. با کسی که تو را واقعاً دوست دارد صمیمی و بی ریا باش.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2020 | تمامی حقوق این وب سایت برای mycopy.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:mycopy.ir