فال حافظ

فال حافظ

نصيحتي کنمت بشنو و بهانه مگير
ز وصل روي جوانان تمتعي بردار
نعيم هر دو جهان پيش عاشقان بجوي
معاشري خوش و رودي بساز مي خواهم
بر آن سرم که ننوشم مي و گنه نکنم
چو قسمت ازلي بي حضور ما کردند
چو لاله در قدحم ريز ساقيا مي و مشک
بيار ساغر در خوشاب اي ساقي
به عزم توبه نهادم قدح ز کف صد بار
مي دوساله و محبوب چارده ساله
دل رميده ما را که پيش مي گيرد
حديث توبه در اين بزمگه مگو حافظ
هر آن چه ناصح مشفق بگويدت بپذير
که در کمينگه عمر است مکر عالم پير
که اين متاع قليل است و آن عطاي کثير
که درد خويش بگويم به ناله بم و زير
اگر موافق تدبير من شود تقدير
گر اندکي نه به وفق رضاست خرده مگير
که نقش خال نگارم نمي رود ز ضمير
حسود گو کرم آصفي ببين و بمير
ولي کرشمه ساقي نمي کند تقصير
همين بس است مرا صحبت صغير و کبير
خبر دهيد به مجنون خسته از زنجير
که ساقيان کمان ابرويت زنند به تير

تعبیر فال : به آنچه داری قناعت کن. زندگی را با خوش بینی سپری کن و از لحظه لحظه ی آن استفاده کن. غم و اندوه خوردن برای چیز های بی فایده و بی اساس، کاری ابلهانه است. واقع بین باش و به دنبال خیالات بیهوده، خود را دچار رنج و عذاب نکن.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2019 | تمامی حقوق این وب سایت برای mycopy.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:mycopy.ir